có hiệu lực từ ngày 01 tháng 10 năm 2019.

 1. Giới thiệu.
 2. Giới thiệu về Chính sách này.
 3. Quyền lợi và ưu tiên của bạn: Cho phép bạn lựa chọn và kiểm soát.
 4. Chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân của bạn như thế nào?
 5. Chúng tôi thu thập những dữ liệu cá nhân nào từ bạn?
 6. Chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn cho mục đích gì?
 7. Chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn.
 8. Lưu trữ dữ liệu và xóa dữ liệu.
 9. Chuyển dữ liệu đến các quốc gia khác.
 10. Liên kết.
 11. Đảm bảo an toàn dữ liệu của bạn.
 12. Trẻ em.
 13. Thay đổi Chính sách Quyền riêng tư này.
 14. Cách liên hệ với chúng tôi.
 1. Giới thiệu.

Xin cảm ơn bạn đã chọn Xưởng May Đẹp!

Tại Xưởng May Đẹp, chúng tôi muốn cung cấp cho bạn những trải nghiệm tốt nhất có thể để đảm bảo bạn yêu thích sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi trong hôm nay và mai sau. Để làm được điều này, chúng tôi cần phải hiểu rõ thói quen của bạn để có thể cung cấp dịch vụ chất lượng ngoại hạng và cá nhân hóa dành riêng cho bạn. Dù vậy nhưng quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu cá nhân của bạn đang và sẽ luôn có ý nghĩa cực kỳ quan trọng với chúng tôi. Vì vậy, chúng tôi muốn giải thích minh bạch cách thức và lý do chúng tôi thu thập, lưu trữ, chia sẻ và sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn – cũng như đưa ra các biện pháp kiểm soát và tùy chọn mà bạn có về thời gian và cách lựa chọn chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn.

Đó là mục tiêu của chúng tôi và Chính sách Quyền riêng tư này (“Chính sách”) sẽ giải thích chính xác một cách chi tiết ở dưới đây.

 1. Giới thiệu về Chính sách này.

Chính sách này đề cập đến các chi tiết thiết yếu liên quan đến mối quan hệ dữ liệu cá nhân của bạn với Xưởng May Đẹp. Chính sách áp dụng cho tất cả các dịch vụ Xưởng May Đẹp và bất kỳ dịch vụ liên quan nào (gọi tắt là “Dịch vụ Xưởng May Đẹp”). Các điều khoản chi phối việc sử dụng Dịch vụ Xưởng May Đẹp của bạn được quy định trong Điều khoản và Điều kiện sử dụng (“Điều khoản và Điều kiện sử dụng”).

Theo thời gian, chúng tôi có thể phát triển sản phẩm dịch vụ mới hoặc cung cấp sản phẩm dịch vụ bổ sung. Nếu việc cung cấp sản phẩm dịch vụ mới hoặc sản phẩm dịch vụ bổ sung này có thể dẫn tới thay đổi trong cách chúng tôi thu thập hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn thông tin và các điều khoản hoặc chính sách bổ sung. Nếu không được quy định cụ thể khi chúng tôi giới thiệu thì các sản phẩm dịch vụ mới hoặc sản phẩm dịch vụ bổ sung sẽ tuân theo Chính sách này.

Mục đích của Chính sách này là để:

 1. Đảm bảo rằng bạn hiểu chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân gì của bạn, lý do tại sao chúng tôi thu thập và sử dụng dữ liệu đó và chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin với ai;
 2. Giải thích cách chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân bạn chia sẻ để cung cấp cho bạn một trải nghiệm tuyệt vời khi sử dụng Dịch vụ Xưởng May Đẹp;
 3. Giải thích các quyền và lựa chọn của bạn liên quan đến dữ liệu cá nhân được chúng tôi thu thập và xử lý về bạn và cách chúng tôi bảo vệ quyền riêng tư của bạn.

Chúng tôi hy vọng như vậy sẽ giúp bạn hiểu cam kết của chúng tôi về quyền riêng tư đối với bạn. Để biết thông tin về cách liên hệ với chúng tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào, vui lòng xem phần 14 “Cách liên hệ với chúng tôi” dưới đây. Ngoài ra, nếu bạn không đồng ý với nội dung Chính sách này, xin nhớ rằng bạn có thể lựa chọn sử dụng hoặc ngưng sử dụng Dịch vụ Xưởng May Đẹp.

 1. Quyền lợi và ưu tiên của bạn: Cho phép bạn lựa chọn và kiểm soát

Có thể bạn đã biết rằng có một bộ luật mới của Liên minh Châu Âu mang tên Quy định chung về bảo vệ dữ liệu (“GDPR”) cung cấp các quyền nhất định cho người dùng liên quan đến dữ liệu cá nhân của họ. Theo đó, chúng tôi đã triển khai các biện pháp bổ sung nhằm kiểm soát tính minh bạch và quyền truy cập để giúp người dùng có thể thực thi những quyền này. Theo như nội dung quy định và trừ trường hợp chịu sự hạn chế của luật pháp hiện hành, mỗi cá nhân có các quyền sau:

 • Quyền truy cập – quyền được thông báo và yêu cầu truy cập vào dữ liệu cá nhân mà chúng tôi xử lý về bạn;
 • Quyền chỉnh sửa – quyền yêu cầu chúng tôi chỉnh sửa hoặc cập nhật dữ liệu cá nhân khi dữ liệu không chính xác hoặc không hoàn chỉnh;
 • Quyền xóa – quyền yêu cầu chúng tôi xóa dữ liệu cá nhân của bạn;
 • Quyền hạn chế – quyền yêu cầu chúng tôi tạm thời hoặc vĩnh viễn ngừng xử lý tất cả hoặc một số dữ liệu cá nhân của bạn;
 • Quyền phản đối – quyền phản đối việc chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn vào bất kỳ thời điểm nào, dựa trên các cơ sở liên quan đến tình huống cụ thể của bạn; quyền phản đối xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích tiếp thị trực tiếp;
 • Quyền di chuyển dữ liệu – quyền yêu cầu bản sao dữ liệu cá nhân của bạn ở định dạng điện tử và quyền truyền dữ liệu cá nhân đó để sử dụng trong dịch vụ của một bên khác; và
 • Quyền không phải tuân thủ Quyết định tự động – quyền không phải tuân theo quyết định được đưa ra hoàn toàn dựa trên quyết định tự động, bao gồm việc tạo hồ sơ, khi quyết định có hiệu lực pháp lý với bạn hoặc tạo ra hiệu quả đáng kể tương tự.

Để hỗ trợ bạn dễ dàng thực thi các quyền này và ghi nhận các tùy chọn của bạn liên quan đến cách Xưởng May Đẹp sử dụng dữ liệu cá nhân, chúng tôi cung cấp cho bạn quyền truy cập vào các cài đặt sau đây qua trang Cài đặt tài khoản của bạn:

 • Cài đặt quyền riêng tư – cho phép bạn kiểm soát một số loại dữ liệu cá nhân chúng tôi xử lý về bạn, cho phép bạn truy cập vào dữ liệu cá nhân của bạn bằng nút “Tải xuống Dữ liệu của tôi” và bao gồm một liên kết tới Trung tâm bảo mật trên Xưởng May Đẹp để bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin về cách Xưởng May Đẹp sử dụng dữ liệu cá nhân và quyền của bạn;
 • Cài đặt thông báo – cho phép bạn chọn các thông tin trao đổi nhận được từ Xưởng May Đẹp, quản lý dữ liệu cá nhân công khai của bạn và thiết lập các tùy chọn chia sẻ của bạn.

Trung tâm bảo mật cho phép bạn kiểm soát cách Xưởng May Đẹp xử lý dữ liệu cá nhân của bạn. Trung tâm cung cấp cho bạn thông tin về những gì sẽ xảy ra nếu bạn điều chỉnh cài đặt trên trang Cài đặt tài khoản và cách chọn không nhận các thông tin nhất định từ Xưởng May Đẹp. Nếu chúng tôi gửi cho bạn thông tin tiếp thị điện tử dựa trên sự đồng ý của bạn hoặc được luật pháp hiện hành cho phép, bạn có thể rút lại sự đồng ý này hoặc tuyên bố bạn phản đối (”chọn không nhận thông tin”) vào bất kỳ thời điểm nào và không phải mất phí hay chịu bất kỳ tổn thất nào. Thông tin tiếp thị điện tử mà bạn nhận được từ Xưởng May Đẹp (ví dụ: thông tin được gửi qua email) cũng sẽ bao gồm cơ chế chọn không nhận thông tin trong chính tin nhắn đó (ví dụ: một liên kết hủy đăng ký trong email chúng tôi gửi cho bạn).

Nếu không hài lòng với cách chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của mình, thì bạn cũng có thể liên hệ với chúng tôi và có quyền tự do khiếu nại lên Cơ quan bảo vệ dữ liệu tại địa phương của bạn.

 1. Chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân của bạn như thế nào?

Chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân của bạn theo những cách thức sau:

 1. Khi bạn đăng ký tài khoản Xưởng May Đẹp – khi bạn đăng ký tài khoản Xưởng May Đẹp, chúng tôi thu thập các dữ liệu cá nhân nhất định để bạn có thể sử dụng dịch vụ Xưởng May Đẹp, chẳng hạn như địa chỉ email, ngày sinh, giới tính và quốc gia.
 2. Trong quá trình bạn sử dụng Dịch vụ Xưởng May Đẹp – trong quá trình bạn sử dụng Dịch vụ Xưởng May Đẹp, chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân về việc bạn sử dụng Dịch vụ Xưởng May Đẹp.
 3. Dữ liệu cá nhân thu thập được cho phép chúng tôi cung cấp các tính năng/chức năng bổ sung cho bạn – tùy từng thời điểm, bạn cũng có thể cung cấp cho chúng tôi các dữ liệu cá nhân bổ sung hoặc đồng ý cho phép chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân bổ sung, ví dụ: để cung cấp cho bạn nhiều tính năng hoặc chức năng hơn. Như được mô tả bên dưới, chúng tôi sẽ không thu thập ảnh, vị trí chính xác của thiết bị di động, dữ liệu thoại hoặc danh bạ từ thiết bị của bạn mà không có sự đồng ý trước của bạn. Bạn sẽ luôn có thể thay đổi ý định và thu hồi sự đồng ý vào bất kỳ thời điểm nào.
 4. Từ bên thứ ba – chúng tôi sẽ nhận dữ liệu cá nhân về bạn và hoạt động của bạn từ các bên thứ ba, bao gồm các nhà quảng cáo và các đối tác mà chúng tôi hợp tác để cung cấp dịch vụ Xưởng May Đẹp cho bạn (vui lòng xem Phần 7 “Chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn” dưới đây). Chúng tôi sẽ sử dụng dữ liệu cá nhân này trong trường hợp bạn đồng ý với bên thứ ba hoặc Xưởng May Đẹp về hoạt động chia sẻ dữ liệu diễn ra hoặc khi Xưởng May Đẹp có lợi ích chính đáng trong việc sử dụng dữ liệu cá nhân để cung cấp Dịch vụ Xưởng May Đẹp cho bạn.

Chúng tôi sử dụng thông tin ẩn danh và tổng hợp cho các mục đích bao gồm kiểm tra các hệ thống CNTT, nghiên cứu, phân tích dữ liệu, tạo mẫu tiếp thị và quảng bá, cải thiện Dịch vụ Xưởng May Đẹp và phát triển các tính năng, chức năng mới trong Dịch vụ Xưởng May Đẹp.

 1. Chúng tôi thu thập những dữ liệu cá nhân nào từ bạn?

Chúng tôi đã trình bày các loại dữ liệu cá nhân chúng tôi thu thập và sử dụng về bạn trong các bảng dưới đây:

Dữ liệu cá nhân được thu thập khi bạn đăng ký dịch vụ Xưởng May Đẹp.

Các loại dữ liệu cá nhân và mô tả loại dữ liệu:

Dữ liệu đăng ký tài khoản:  

 • Đây là dữ liệu cá nhân do bạn cung cấp hoặc do chúng tôi thu thập để cho phép bạn đăng ký và sử dụng Dịch vụ Xưởng May Đẹp. Dữ liệu này gồm có địa chỉ email, ngày sinh, giới tính, mã bưu chính và quốc gia của bạn.
 • Một số dữ liệu cá nhân mà chúng tôi yêu cầu bạn cung cấp là dữ liệu cần có để tạo tài khoản của bạn. Bạn cũng có thể cung cấp cho chúng tôi một số dữ liệu cá nhân bổ sung để cá nhân hóa tài khoản của bạn tốt hơn.
 • Dữ liệu cá nhân chính xác mà chúng tôi sẽ thu thập phụ thuộc vào loại Dịch vụ Xưởng May Đẹp của bạn và việc bạn có sử dụng Dịch vụ của bên thứ ba (như được định nghĩa trong Điều khoản và Điều kiện sử dụng, chẳng hạn như Facebook) để đăng ký và sử dụng Dịch vụ Xưởng May Đẹp hay không. Nếu bạn sử dụng Dịch vụ của Bên thứ ba để tạo tài khoản, chúng tôi sẽ nhận dữ liệu cá nhân thông qua Dịch vụ của Bên thứ ba đó nhưng chỉ khi bạn đã đồng ý cho phép Dịch vụ của Bên thứ ba chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với chúng tôi.

Dữ liệu cá nhân thu thập được trong quá trình bạn sử dụng Dịch vụ Xưởng May Đẹp

Các loại dữ liệu cá nhân và mô tả loại dữ liệu:

Dữ liệu sử dụng dịch vụ Xưởng May Đẹp: Đây là dữ liệu cá nhân được thu thập khi bạn sử dụng Dịch vụ Xưởng May Đẹp – có thể bao gồm:

 • Thông tin về loại Dịch vụ Xưởng May Đẹp của bạn.
 • Thông tin về các hoạt động tương tác của bạn với Dịch vụ Xưởng May Đẹp, bao gồm ngày giờ của bất kỳ yêu cầu nào bạn thực hiện và các hoạt động tương tác với người dùng Xưởng May Đẹp khác. Các dữ liệu này cũng có thể bao gồm chi tiết về việc bạn sử dụng Ứng dụng của Bên thứ ba và quảng cáo bạn nhận được.
 • Nội dung người dùng (theo định nghĩa trong Điều khoản và Điều kiện sử dụng) bạn đăng lên Xưởng May Đẹp, bao gồm tin nhắn bạn gửi và/hoặc nhận qua Xưởng May Đẹp và các tương tác của bạn với đội ngũ Dịch vụ khách hàng của Xưởng May Đẹp.
 • Dữ liệu kỹ thuật, bao gồm thông tin URL, dữ liệu cookie, địa chỉ IP, loại thiết bị bạn đang sử dụng để truy cập hoặc kết nối với Dịch vụ Xưởng May Đẹp, ID thiết bị duy nhất, thuộc tính thiết bị, loại kết nối mạng (ví dụ: WiFi, 3G, LTE, Bluetooth) và nhà cung cấp dịch vụ kết nối mạng, hiệu suất mạng và thiết bị, loại trình duyệt, ngôn ngữ, thông tin hỗ trợ việc quản lý quyền sở hữu tài sản trí tuệ số, hệ điều hành và phiên bản ứng dụng Xưởng May Đẹp.
 • Dữ liệu cảm biến trên thiết bị di động do chuyển động hoặc định hướng tạo ra (ví dụ như cảm biến gia tốc hoặc con quay hồi chuyển) được yêu cầu cho mục đích cung cấp các tính năng cụ thể của Dịch vụ Xưởng May Đẹp cho bạn.

Dữ liệu cá nhân thu thập được khi có đồng ý trước của bạn để cho phép chúng tôi cung cấp các tính năng/chức năng bổ sung cho bạn.

Các loại dữ liệu cá nhân và mô tả loại dữ liệu:

Dữ liệu di động cung cấp tự nguyện: Ngoài các dữ liệu di động mà chúng tôi thu thập để cung cấp Dịch vụ Xưởng May Đẹp cho bạn (đề cập ở trên), bạn cũng có thể lựa chọn đồng ý cho phép chúng tôi thu thập thêm dữ liệu cá nhân từ thiết bị di động để cung cấp cho bạn các tính năng/chức năng nhằm cải thiện trải nghiệm Dịch vụ Xưởng May Đẹp của bạn.

Chúng tôi sẽ không truy cập bất kỳ dữ liệu cá nhân nào được liệt kê dưới đây mà không có sự đồng ý trước của bạn:

 • Ảnh của bạn – Nếu bạn cho phép chúng tôi truy cập ảnh hoặc máy ảnh của mình, chúng tôi sẽ chỉ truy cập những hình ảnh mà bạn chọn chia sẻ với chúng tôi và siêu dữ liệu có liên quan đến những hình ảnh đó, chẳng hạn như loại tệp và kích thước hình ảnh. Chúng tôi sẽ không bao giờ quét hoặc nhập thư viện ảnh hoặc cuộn camera của bạn;
 • Vị trí thiết bị di động chính xác của bạn – Nếu bạn cho phép chúng tôi truy cập vị trí chính xác của bạn thì chúng tôi có thể truy cập GPS hoặc Bluetooth của bạn để cung cấp chức năng nhận biết vị trí trong Dịch vụ Xưởng May Đẹp. Xin lưu ý rằng thông tin này không bao gồm địa chỉ IP của bạn. Chúng tôi sử dụng địa chỉ IP của bạn để xác định vị trí không chính xác, ví dụ: quốc gia bạn đang cư trú để tuân thủ thỏa thuận cấp phép của chúng tôi;
 • Dữ liệu thoại của bạn – Nếu bạn cho phép chúng tôi thì chúng tôi có thể truy cập các lệnh điều khiển bằng thoại được ghi lại qua micrô của thiết bị để cho phép bạn tương tác với Dịch vụ Xưởng May Đẹp bằng giọng nói của bạn. Xin lưu ý rằng bạn sẽ luôn có thể tắt tính năng micrô; và,
 • Danh bạ của bạn – Nếu bạn cho phép chúng tôi truy cập danh bạ của bạn thì chúng tôi sẽ có thể truy cập các địa chỉ liên hệ riêng lẻ được lưu trữ trên thiết bị để giúp bạn tìm kiếm bạn bè sử dụng Xưởng May Đẹp.

Dữ liệu thanh toán: Chúng tôi có thể thu thập dữ liệu cá nhân nếu bạn đăng ký hoặc thực hiện các giao dịch mua khác thông qua Dịch vụ Xưởng May Đẹp. Dữ liệu cá nhân chính xác được thu thập sẽ có khác biệt tùy thuộc vào phương thức thanh toán nhưng sẽ bao gồm các thông tin như:

 • Họ tên;
 • Ngày sinh;
 • Loại thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ, ngày hết hạn và một số chữ số cụ thể trên số thẻ của bạn;
 • Mã bưu chính;
 • Số điện thoại di động; và
 • Chi tiết lịch sử giao dịch của bạn;

Nếu bạn chọn thanh toán bằng hóa đơn, chúng tôi sẽ cung cấp dữ liệu cá nhân của bạn cho đơn vị xử lý thanh toán của chúng tôi để hỗ trợ họ hoàn thành kiểm tra tiểu sử tín dụng và gửi hoá đơn cho bạn.

Dữ liệu về Cuộc thi, Khảo sát và Bốc thăm may mắn: Dữ liệu cá nhân này được sử dụng để cho phép bạn đăng ký và tham gia các loại hình khuyến mãi này. Dữ liệu cá nhân chính xác được thu thập sẽ có khác biệt tùy thuộc vào chương trình khuyến mãi.

Dữ liệu tiếp thị: Dữ liệu cá nhân này được sử dụng để hỗ trợ Xưởng May Đẹp và các đối tác/nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi gửi thông tin tiếp thị cho bạn: qua email, trong khi sử dụng Dịch vụ Xưởng May Đẹp và/hoặc trực tiếp từ bên thứ ba.

 1. Chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn cho mục đích gì?

Khi bạn sử dụng hoặc tương tác với Dịch vụ Xưởng May Đẹp, chúng tôi sử dụng nhiều loại công nghệ khác nhau để xử lý dữ liệu cá nhân thu thập được về bạn vì nhiều lý do. Chúng tôi đã trình bày trong bảng dưới đây các lý do tại sao chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, các cơ sở pháp lý liên quan mà chúng tôi căn cứ vào để cho phép chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn một cách hợp pháp và các loại dữ liệu cá nhân (được quy định trong Phần 5 “Chúng tôi thu thập những dữ liệu cá nhân nào từ bạn?”) được sử dụng cho các mục đích sau:

Mô tả tại sao Xưởng May Đẹp xử lý dữ liệu cá nhân của bạn (“mục đích xử lý”, căn cứ pháp lý cho mục đích xử lý và loại dữ liệu cá nhân Xưởng May Đẹp sử dụng cho mục đích xử lý.

Để cung cấp, cá nhân hoá và cải thiện trải nghiệm của bạn với Dịch vụ Xưởng May Đẹp và các dịch vụ và sản phẩm khác do Xưởng May Đẹp cung cấp, ví dụ bằng cách cung cấp nội dung, đề xuất, tính năng và quảng cáo được tùy chỉnh, cá nhân hoá, hoặc bản địa hóa trong hoặc ngoài Dịch vụ Xưởng May Đẹp (bao gồm cả sản phẩm và dịch vụ của bên thứ ba).

 • Thực hiện hợp đồng.
 • Lợi ích chính đáng.
 • Dữ liệu đăng ký tài khoản.
 • Dữ liệu sử dụng dịch vụ

Để hiểu cách bạn truy cập và sử dụng Dịch vụ Xưởng May Đẹp nhằm đảm bảo các chức năng kỹ thuật của Dịch vụ Xưởng May Đẹp, phát triển các sản phẩm và dịch vụ mới và phân tích việc sử dụng Dịch vụ Xưởng May Đẹp của bạn, bao gồm hoạt động tương tác của bạn với các ứng dụng, quảng cáo, sản phẩm và dịch vụ khả dụng, được liên kết hoặc được cung cấp thông qua Dịch vụ Xưởng May Đẹp.

 • Thực hiện hợp đồng
 • Lợi ích chính đáng
 • Dữ liệu đăng ký tài khoản
 • Dữ liệu sử dụng dịch vụ

Để trao đổi với bạn vì các mục đích liên quan đến Dịch vụ Xưởng May Đẹp.

 • Thực hiện hợp đồng
 • Lợi ích chính đáng
 • Dữ liệu đăng ký tài khoản
 • Dữ liệu sử dụng dịch vụ

Để xử lý giao dịch thanh toán của bạn nhằm ngăn ngừa hoặc phát hiện hành vi gian lận bao gồm thanh toán gian lận và sử dụng Dịch vụ Xưởng May Đẹp nhằm mục đích gian lận.

 • Thực hiện hợp đồng
 • Tuân thủ nghĩa vụ hợp pháp
 • Lợi ích chính đáng
 • Dữ liệu thanh toán

Để trao đổi với bạn trực tiếp hoặc thông qua một trong các đối tác của chúng tôi nhằm mục đích:

Tiếp thị, nghiên cứu, tham gia các cuộc thi, khảo sát và bốc thăm may mắn, các mục đích khuyến mãi, qua email, thông báo hoặc các tin nhắn khác, phù hợp với bất kỳ quyền nào bạn có thể đã thông báo cho chúng tôi (ví dụ: thông qua trang Cài đặt tài khoản).

 • Đồng ý
 • Lợi ích chính đáng
 • Dữ liệu về Cuộc thi, Khảo sát và Bốc thăm may mắn
 • Dữ liệu tiếp thị

Cung cấp cho bạn các tính năng, thông tin, quảng cáo hoặc các nội dung khác dựa trên vị trí cụ thể của bạn.

 • Đồng ý
 • Dữ liệu di động cung cấp tự nguyện

Nếu bạn cần thêm thông tin về cuộc thử nghiệm cân nhắc mà Xưởng May Đẹp đã thực hiện để khẳng định sự phụ thuộc vào cơ sở pháp lý về quyền lợi chính đáng theo GDPR, vui lòng xem Phần 14 “Cách liên hệ với chúng tôi” để biết thêm chi tiết về cách liên hệ với chúng tôi.

 1. Chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn.

Chúng tôi đã phân loại người nhận dữ liệu cá nhân được thu thập hoặc tạo ra thông qua việc sử dụng Dịch vụ Xưởng May Đẹp của bạn.

Thông tin có sẵn công khai.

Dữ liệu cá nhân sau đây sẽ luôn được công khai trên Dịch vụ Xưởng May Đẹp: họ tên và/hoặc tên người dùng, ảnh hồ sơ của bạn, những người bạn theo dõi và những người theo dõi bạn trên Dịch vụ Xưởng May Đẹp.

Dữ liệu cá nhân bạn có thể chọn chia sẻ.

Dữ liệu cá nhân sau đây sẽ chỉ được chia sẻ với danh mục người nhận được nêu trong bảng bên dưới nếu:

 • Bạn chọn sử dụng một tính năng Dịch vụ Xưởng May Đẹp cụ thể và việc chia sẻ dữ liệu cá nhân cụ thể là bắt buộc để sử dụng tính năng Dịch vụ Xưởng May Đẹp đó một cách bình thường;
 • Hoặc bạn cho phép chúng tôi chia sẻ dữ liệu cá nhân, ví dụ: bằng cách chọn cài đặt thích hợp trong Dịch vụ Xưởng May Đẹp.

Loại người nhận và lý do chia sẻ:

Ứng dụng Bên thứ ba bạn kết nối với Tài khoản Xưởng May Đẹp của mình: Nếu bạn kết nối tài khoản Xưởng May Đẹp với một Ứng dụng Bên thứ ba, ví dụ như các mạng xã hội, các nền tảng âm thanh, truyền hình hoặc trên xe hơi, Xưởng May Đẹp có thể chia sẻ Dữ liệu sử dụng dịch vụ để bạn có thể kết nối với tài khoản Xưởng May Đẹp của mình.

Ứng dụng Bên thứ ba bạn sử dụng để đăng nhập Xưởng May Đẹp: Nếu bạn đăng nhập vào Ứng dụng của Bên thứ ba bằng thông tin đăng nhập của Xưởng May Đẹp, Ứng dụng Bên thứ ba đó có thể có quyền truy cập vào Dữ liệu sử dụng dịch vụ cụ thể như danh sách, nội dung và hoạt động đã lưu của bạn.

Bạn sẽ nhận được một thông báo trước khi kết nối với Ứng dụng Bên thứ ba, cho bạn biết những dữ liệu cá nhân nào sẽ được chia sẻ/truy cập với Ứng dụng Bên thứ ba đó.

Người theo dõi bạn trên Xưởng May Đẹp: Đôi khi, bạn có thể muốn chúng tôi chia sẻ các Dữ liệu sử dụng dịch vụ nhất định, cụ thể là thông tin về hoạt động sử dụng Xưởng May Đẹp của bạn với những người dùng Xưởng May Đẹp khác được gọi là “Người theo dõi bạn trên Xưởng May Đẹp “.

Bạn có thể tìm hiểu thêm về cách quản lý thông báo, thông tin có sẵn công khai và những thông tin bạn chia sẻ với người khác trong Phần 3 Quyền lợi và ưu tiên của bạn: Cho phép bạn lựa chọn và kiểm soát” của Chính sách này và trên Trung tâm bảo mật.

Thông tin chúng tôi có thể chia sẻ:

Loại người nhận và lý do chia sẻ:

Nhà cung cấp Dịch vụ và Những người khác: Chúng tôi cũng sử dụng các nhà cung cấp dịch vụ kỹ thuật để vận hành cơ sở hạ tầng kỹ thuật mà chúng tôi cần để cung cấp Dịch vụ Xưởng May Đẹp, đặc biệt là các nhà cung cấp chuyên điều hành, lưu trữ, quản lý và bảo trì ứng dụng Xưởng May Đẹp, nội dung và dữ liệu chúng tôi xử lý. Chúng tôi sử dụng các nhà cung cấp dịch vụ kỹ thuật để giúp chúng tôi liên hệ với bạn như mô tả trong Phần 6 của Chính sách này. Chúng tôi sử dụng các đối tác tiếp thị và quảng cáo để hiển thị cho bạn nhiều nội dung dành riêng cho bạn hơn hoặc để giúp chúng tôi hiểu cách bạn sử dụng Dịch vụ Xưởng May Đẹp nhằm cung cấp cho bạn dịch vụ tốt hơn. Chúng tôi cũng có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân với các đối tác tiếp thị và quảng cáo nhất định để gửi cho bạn thông tin quảng cáo về Xưởng May Đẹp.

Các đối tác của Xưởng May Đẹp.

 • Nếu bạn truy cập Dịch vụ Xưởng May Đẹp thông qua một ưu đãi khuyến mại bạn nhận được hoặc mua từ bên thứ ba, chẳng hạn như nhà khai thác mạng di động của bạn, thì chúng tôi sẽ chia sẻ dữ liệu cá nhân với bên thứ ba đó về việc bạn sử dụng dịch vụ Xưởng May Đẹp, chẳng hạn như bạn có sử dụng ưu đãi khuyến mại không, đã kích hoạt tài khoản Xưởng May Đẹp hoặc chủ động sử dụng Dịch vụ Xưởng May Đẹp hay chưa và đã sử dụng/kích hoạt đến mức độ nào.
 • Tùy thuộc vào cách bạn đăng ký Dịch vụ Xưởng May Đẹp (ví dụ: thông qua dịch vụ bên thứ ba hoặc nhà cung cấp khác), chúng tôi chia sẻ tên người dùng Xưởng May Đẹp của bạn hoặc Dữ liệu đăng ký tài khoản khác khi cần thiết để kích hoạt tài khoản của bạn.
 • Chúng tôi cũng có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn dưới dạng biệt hiệu với các đối tác của chúng tôi để giúp họ hiểu được nội dung mà họ cấp phép cho chúng tôi đang hoạt động hiệu quả ra sao thông qua Dịch vụ Xưởng May Đẹp.
 • Chúng tôi cũng chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn dưới dạng biệt hiệu với các đối tác tiếp thị giúp chúng tôi chạy các chiến dịch khuyến mại và với các nhà quảng cáo cho phép chúng tôi cung cấp dịch vụ miễn phí.

Các nhà nghiên cứu học thuật: Chúng tôi sẽ chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn cho các hoạt động như phân tích thống kê và nghiên cứu học thuật, nhưng dữ liệu này chỉ ở dạng biệt hiệu.

Các hệ thống phân phối của Xưởng May Đẹp: Chúng tôi sẽ chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với các đơn vị trong hệ thống phân phối Xưởng May Đẹp để tiến hành các hoạt động kinh doanh hàng ngày và để cho phép duy trì và cung cấp Dịch vụ Xưởng May Đẹp cho bạn.

Cơ quan thực thi pháp luật và bảo vệ dữ liệu: Chúng tôi sẽ chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn khi thật lòng tin tưởng rằng chúng tôi phải làm như vậy để thực hiện đúng nghĩa vụ hợp pháp theo luật hiện hành hoặc tuân thủ quy trình pháp lý hợp lệ, như lệnh khám xét, lệnh của tòa án hoặc trát hầu tòa.

Chúng tôi cũng sẽ chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn nếu tin rằng điều đó là cần thiết cho mục đích của chúng tôi, hoặc lợi ích hợp pháp của bên thứ ba liên quan đến an ninh quốc gia, thực thi pháp luật, kiện tụng, điều tra hình sự, bảo vệ sự an toàn của bất kỳ cá nhân nào, hoặc để ngăn chặn các trường hợp tử vong hoặc tổn hại thân thể sắp xảy ra, nếu chúng tôi cho rằng lợi ích đó không ảnh hưởng đến lợi ích hoặc các quyền cơ bản và quyền tự do mà việc thực thi các quyền đó đòi hỏi dữ liệu cá nhân của bạn phải được bảo vệ.

Người mua doanh nghiệp của chúng tôi: Chúng tôi sẽ chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn trong trường hợp chúng tôi bán hoặc thương lượng để bán doanh nghiệp cho người mua hoặc người mua tiềm năng.

Trong trường hợp này, Xưởng May Đẹp sẽ tiếp tục đảm bảo bảo mật dữ liệu cá nhân của bạn và thông báo cho bạn trước khi dữ liệu cá nhân của bạn được chuyển cho người mua hoặc phải tuân theo Chính sách Quyền riêng tư khác.

 1. Lưu trữ dữ liệu và xóa dữ liệu.

Chúng tôi chỉ lưu trữ dữ liệu cá nhân của bạn khi cần thiết để cung cấp Dịch vụ Xưởng May Đẹp cho bạn và cho các mục đích kinh doanh hợp pháp và thiết yếu, chẳng hạn như duy trì hiệu suất của Dịch vụ Xưởng May Đẹp, đưa ra quyết định kinh doanh dựa trên dữ liệu về các tính năng và sản phẩm mới, tuân thủ nghĩa vụ pháp lý và giải quyết tranh chấp. Chúng tôi lưu trữ một số dữ liệu cá nhân của bạn trong suốt thời gian bạn là người sử dụng Dịch vụ Xưởng May Đẹp. Ví dụ: thông tin tài khoản của bạn.

Theo yêu cầu của bạn, chúng tôi sẽ xóa hoặc ẩn danh dữ liệu cá nhân của bạn để đảm bảo dữ liệu này không xác định danh tính của bạn, trừ khi chúng tôi được phép hoặc bắt buộc phải duy trì một số dữ liệu cá nhân nhất định, bao gồm những tình huống như sau:

 • Nếu có vấn đề chưa được giải quyết liên quan đến tài khoản của bạn, chẳng hạn như nợ tín dụng chưa thanh toán trong tài khoản của bạn hoặc khiếu nại hay tranh chấp chưa được giải quyết thì chúng tôi sẽ lưu trữ dữ liệu cá nhân cần thiết cho đến khi vấn đề được giải quyết;
 • Nếu chúng tôi buộc phải lưu trữ dữ liệu cá nhân để thực hiện các nghĩa vụ pháp lý, thuế, kiểm toán và kế toán thì chúng tôi sẽ lưu trữ dữ liệu cá nhân cần thiết trong khoảng thời gian theo yêu cầu của pháp luật; và/hoặc,
 • Các trường hợp cần thiết vì các lợi ích kinh doanh hợp pháp của chúng tôi như phòng chống gian lận hoặc để duy trì bảo mật cho người dùng của chúng tôi.
 1. Chuyển dữ liệu đến các quốc gia khác.

Xưởng May Đẹp chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn trên toàn cầu với các công ty khác trong hệ thống Xưởng May Đẹp để thực hiện các hoạt động được quy định trong Chính sách này. Xưởng May Đẹp cũng có thể ký hợp đồng phụ cho việc xử lý hoặc chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với các bên thứ ba ở các quốc gia ngoài quốc gia sở tại của bạn. Do đó, dữ liệu cá nhân của bạn có thể phải tuân thủ luật pháp bảo mật khác với những luật lệ ở nước sở tại của bạn.

Để biết thêm chi tiết về các biện pháp bảo mật mà chúng tôi sử dụng nhằm bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn, vui lòng xem phần 11 “Đảm bảo an toàn dữ liệu của bạn” trong Chính sách này.

 1. Liên kết.

Chúng tôi có thể hiển thị các quảng cáo từ các bên thứ ba và các nội dung khác liên kết với các trang web của bên thứ ba. Chúng tôi không thể kiểm soát hoặc chịu trách nhiệm về các hoạt động và nội dung về quyền riêng tư của bên thứ ba. Nếu bạn nhấp vào quảng cáo hoặc liên kết của bên thứ ba, vui lòng hiểu rõ rằng bạn đang rời khỏi Dịch vụ Xưởng May Đẹp và bất kỳ dữ liệu cá nhân nào bạn cung cấp sẽ không được bảo vệ theo Chính sách này. Vui lòng đọc kỹ chính sách quyền riêng tư của bên thứ ba để tìm hiểu cách họ thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn.

 1. Đảm bảo an toàn dữ liệu của bạn.

Chúng tôi cam kết bảo vệ dữ liệu cá nhân của người dùng. Chúng tôi thực hiện các biện pháp kỹ thuật và tổ chức thích hợp để giúp bảo vệ an toàn cho dữ liệu cá nhân của mình; tuy nhiên, xin lưu ý rằng không có hệ thống nào hoàn toàn an toàn. Chúng tôi đã triển khai nhiều chính sách khác nhau bao gồm các chính sách về sử dụng biệt hiệu, mã hoá, truy cập và lưu trữ để phòng tránh hành vi truy cập trái phép và lưu trữ dữ liệu cá nhân không cần thiết trong hệ thống của chúng tôi.

Mật khẩu của bạn bảo vệ tài khoản người dùng của bạn, vì vậy chúng tôi khuyến khích bạn sử dụng một mật khẩu mạnh và duy nhất, hạn chế quyền truy cập vào máy tính và trình duyệt của bạn và đăng xuất sau khi sử dụng Dịch vụ Xưởng May Đẹp.

 1. Trẻ em.

Dịch vụ Xưởng May Đẹp không dành cho trẻ em dưới 13 tuổi. Tuy nhiên, một số quốc gia có thể áp dụng giới hạn độ tuổi nghiêm ngặt hơn theo luật pháp sở tại.

Chúng tôi không có chủ đích thu thập dữ liệu cá nhân từ trẻ em dưới 13 tuổi hoặc dưới giới hạn độ tuổi thích hợp (“Độ tuổi giới hạn”). Nếu bạn nhỏ hơn Độ tuổi giới hạn, vui lòng không sử dụng Dịch vụ Xưởng May Đẹp và không cung cấp bất kỳ dữ liệu cá nhân nào cho chúng tôi.

Nếu bạn là phụ huynh của trẻ em dưới Độ tuổi giới hạn và biết rằng con của bạn đã cung cấp dữ liệu cá nhân cho Xưởng May Đẹp, vui lòng liên hệ với chúng tôi và bạn có thể yêu cầu thực hiện các quyền thích hợp của mình được nêu chi tiết trong Phần 3 “Quyền lợi và ưu tiên của bạn: Cho phép bạn lựa chọn và kiểm soát” trong Chính sách này. Nếu chúng tôi biết rằng chúng tôi đã thu thập dữ liệu cá nhân của trẻ dưới 13 tuổi, chúng tôi sẽ tiến hành các bước hợp lý để xóa dữ liệu cá nhân đó. Trong đó có thể bao gồm việc xóa tài khoản Xưởng May Đẹp của trẻ.

 1. Thay đổi Chính sách Quyền riêng tư này.

Đôi khi chúng tôi có thể thay đổi Chính sách này.

Khi chúng tôi thực hiện các thay đổi quan trọng cho Chính sách này, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn thông báo hiển thị nổi bật phù hợp tùy từng trường hợp, ví dụ bằng cách hiển thị thông báo nổi bật trong Dịch vụ Xưởng May Đẹp hoặc bằng cách gửi email cho bạn. Chúng tôi có thể thông báo trước cho bạn.

Do đó, bạn cần đảm bảo rằng đã đọc kỹ thông báo.

 1. Cách liên hệ với chúng tôi.

Cám ơn bạn đã đọc Chính sách Quyền riêng tư của chúng tôi. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách này, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ: info@Xưởng May Đẹp.com.vn

Chúng tôi hy vọng bạn yêu thích Xưởng May Đẹp!